[“9095”= “SILLY BEAR”
As we know that “9095” is a Japanese song composed by TVXQ Kim Jae Joong. It was the 7th song comprised in the 4th Japnanese album of TVXQ “ Secret Code”.

From the release of this misterious song , there have been many different explantions of “9095”. Of course, the explantion which I am going to share with all of you is not officially confirmed by Kim Jae Joong or any members of TVXQ, however, being reasonable & enjoyable, it is worth reading even once.

Let me tell you some background information to help you deeply understand the explantion of “9095” . Firstly, Japanese have the habit of making a pun within a sequence of number where they can connect the first syllables together basing on the pronounciation the number with Hiragana letter. Secondly, Japanese language has phonetic variant. Please look at this example:

There are a sequence of number: 7053
The number 7 is pronounced as “hachi” or “nana”
The number 0 is pronouced as “zero’, “rei”, “o” or “maru”
The number 5 is pronounced as “go” which is possibly varianced as “ko”, “kon”, “gon”
The number 3 is pronounced as “san”

From those, we have “na-o-ko-san” which means “Mrs Naoko”.
You can find this & read this phenomenon at the 1st eposide of “ The secert of Naoko” written by Higashino Heigo. (the word “Cassiopeia” is also appeared at this work )

Now, I will analyse the code “9095”

The number 9 is pronounced as “ku” or “kyu”
The number 0 is pronounced as “zero”, “rei”, “o” or “maru”
The number 5-as mentioned above- is pronouced as “go” which is possibly varianced as “ko” or “kon” or “gon”.

After connecting according to the rule mentioned above, we have:

90 is pronounced as “kuma” which means “Bear” in Japanese
95 is pronounced as “kugo” which can be varianced as “gugon”. “Gugon” means “silly” or “stupid” in Japanese.

As a result, “9095” means “ Stupid Bear” or “Silly Bear”. Don’t you remember that KJJ had ever said that “9095” was the key opening his heart?

YunJae is REAL^o^]

Việt trans:

Là thế này. Dạo trước Su(tên bạn viết bài này) có đoc một cuốn truyện dịch của Nhật, có cách chơi chữ rất thú vị
Và giờ Su giải thích ngay đây:
À mà bài 9095 là tiếng Nhật nhỉ? Vậy thì vụ này có vẻ đúng đây :))

Nói đến kiểu chơi chữ của người Nhật. Đó là trong một dãy số, họ ghép các các tiếng đầu trong cách phát âm số bằng chữ Hiragana vào nhau. Nói thế này cũng khó hiểu nhỉ? Lấy ví dụ trong truyện nhé:
VD: Ta có dãy số 7053.
Số 7 đọc là hachi hoặc nana;
Số 0 đọc là zero, rei, o hoặc maru;
Số 5 đọc là go, bạn có thể biến âm thành ko, kon, gon

Số 3 đọc là san;
Và từ đó ta có “na-o-ko-san” nghĩa là “Cô Naoko”.
Bạn có thể tìm đọc trong Chương 1 truyện “Bí mật của Naoko” của tác giả Higashino Heigo. À à, trong truyện này có cả từ “Casiopeia” đấy nhé

Quay trở lại với “9095″ – vấn đề chính


Só 9 đọc là ku hoặc kyu;
Số 0 – như đã nói ở trên – đọc là zero, rei, o hoặc maru;
Số 5, cũng như trên, đọc là go, bạn có thể biến âm thành ko, kon, gon

Và su đã thử ghép nhiều cách, có được kết quả khá thú vị nhé

90 đọc là “kuma”, trong tiếng Nhật nghĩa là “Gấu”;
95 đọc là “kugo”, biến thể là “gugon”, trong tiếng Nhật có nghĩa là “ngu đần”.
Vậy bạn đã có kết quả chưa nào?
9095 nghĩa là GẤU ĐẦN. Chẳng phải KJJ đã từng nói 9095 chính là chìa kháo mở trái tim JJ sao?
YunJae is real!!!! ^0^

Shared by Sushi@YunJaeLandVN
Re share: mái@KYH
Re-up: Cherry Ken

Advertisements

About ♥ Cáo 9 đuôi ♥

Kim Jaejoong - thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử - chính là chồng ta :"> Còn Jung Yunho - thiên hạ đệ nhất bá đạo công - chính là chồng của chồng ta :)) Đây là dạng gia đình 3 người kiểu mẫu đó a~ :))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s