Part 4 XDDDDD

1) This fan boy kept shouting ‘Jung Yunho’ ‘Kim Jaejoong’ ‘Dong Bang Shin Ki’ ;___;

=> Bạn Fanboy này luôn hét “JUNG YUNHO””KIM JAEJOONG” “DONG BANG SHIN KI” liên tục2) “Jaejoong asked there’s a building with a big round ball at the top, it’s called ‘Dong Bang Zhenzhu’ in chinese, when he tried spelling ‘Dong Bang…’ He paused for a while.

=> “JaeJoong đã hỏi về một tòa nhà với một quả bóng tròn ở trên đỉnh, đó gọ là ‘Dong Bang Zhenzhu’ ở Trung Quốc, khi anh ấy cố gắng đánh vần từ ‘Dong Bang…..’ Anh ấy đã dừng lại một lúc.

3) Heard people chanting Jung Yunho

=> Hãy cùng nghe mọi người gọi tên Jung Yunho.

4) LAST NIGHT YH said:”AM I CHARMING?” and now JJ said: “AM I HANDSOME?”
YUNJAE…!!!

=> ĐÊM QUA YH đã nói:”TÔI CÓ ĐẸP KHÔNG? và giờ JJ lại nói:”TÔI CÓ ĐẸP TRAI KHÔNG?” YUNJAE…!!!

5) They chanted Yunho for a while and the Jaejoong laughed out loud but then the Jaejoong chants drowned out shippers.

=> Họ đã hét tên Yunho một lúc và JaeJoong bật cười thành tiếng nhưng sau đó JaeJoong lại chìm trong tiếng reo hòi của các shippers.

5) “People chanted Kim Jaejoong, then Yunho, then YJ and covered back from his name. And he asked :”Why you shouted my name?” xDDD

=> “Mọi người hô vang tên Kim JaeJoong, sau đó Yunho, rồi YJ và hô đi hô lại. Rồi anh ấy hỏi:”Tại sao các bạn lại gọi to tên tôi?” xDDD

6)
[#JaejoonginShanghai] JaeJoong: If the person I loved the most is standing in front of me, expressing my feelings will be the most difficult thing to do. There was once I watched a movie; the guy bought the girl a ring. It was said that if the girl can wear the guy’s little finger’s ring on her ring finger, they are fated to be. If I met the girl I really like, I would like to do the same to her as well.

=> [#JaeJoonginShanghai] JaeJoong: Nếu một người tôi yêu nhất đang đứng trước tôi, để thể hiện cảm xúc là điều khó khắn nhất. Có một lần tôi xem một bộ phim; người đàn ông mua cho người phụ nữ một chiếc nhẫn. Nếu người phụ nữ có thể đeo chiếc nhẫn vừa với ngón tay út của người đàn ông thì họ sẽ đến với nhau. Nếu tôi gặp người phụ nữ tôi thích, tôi nhất định sẽ làm tương tự như thế với cô ấy..

Vid: http://www.tudou.com/programs/view/sH5Ly9Ezjd4/
Oh Jaejonog said he saw the pinky/ring finger myth on a drama

=> Ôi JaeJoong nói anh ấy đã xem điều ấy trên một bộ phim

OMG OMG OMG THE EHING WITH THE ‘GUYS LITTLE FINGER – GIRLS RING FINGER – FATED” IS FROM PARADISE RANCH! :O ❤ (cr: @AikoMiau) => JAEJOONG, YOU WATCHED PARADISE RANCH? ;____;

=> OMG OMG OMG ‘NGÓN TAY ÚT NGƯỜI ĐÀN ÔNG – CHIẾC NHẪN ĐEO TRÊN TAY NGƯỜI PHỤ NỮ – ĐẾN VỚI NHAU” LÀ TỪ PARADISE RANCE! :O ❤ => JAEJOONG, ANH ĐÃ XEM PARADISE RANCH Ư? ;____;

7) +
Jaejoong stared at the MKMF hug banner for a while and then took off his coat

=> JaeJoong đã nhìn chằm chằm vào banner MKMF một lúc và sau đó cởi áo khoác ra.

Jae stared at the YJ banner very very far away (but big) from the stage. For a very long time.

=> Jae nhìn chằm chằm tấm YJ banner rất rất rất xa(nhưng to) từ sân khấu. Một lúc lâu.

9) AHAHHAHHA THE FIRST PHONE NUMBER JAEJOONG PICKED BELONGS TO A YUNJAE SHIPPER SO NOW THEY HAVE TO ZOOM IN ON HER + HER SIGN

=> AHAHAHAHAHA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẦU TIÊN MÀ JAEJOONG CHỌN THUỘC MỘT YUNJAE SHIPPER.

10) Jaejoong said there is a meaning behind his Cartier ring but he won’t tell.

=> JaeJoong đã nói rằng có một ý nghĩa đằng sau chiếc nhẫn Cartier những anh ấy sẽ không nói.

11) First fan Jaejoong called is a YJ shipper, they zoomed in on her and Jaejoong stared at the YJ sign

=> Fan đầu tiên JaeJoong gọi là một YJ shipper, họ rất chú ý đến cô ấy và JaeJoong nhìn chằm chằm vào kí hiệu YJ(?)

12) Oh the question was ‘you’ve been wearing a lot of rings lately, is there a particular meaning?’ JJ said yes but he didn’t elaborate

=> Trong một câu hỏi ‘Gần đây anh thường hay đeo rất nhiều nhẫn, có ý nghĩa gì chăng?’ JJ nói có nhưng anh ấy không giả thích.

Oh, Jaejoong’s answer was /’of course/ they have a meaning’

=> Oh, câu trả lời của JaeJoong là ‘tất nhiên, chúng có ý nghĩa’

13) 3 shippers and 1 Jaejoong fan got called

=> 3 shippers và 1 fan của JaeJoong được gọi (Chip: ôi trời=]], chắc Chê gọi 1 fan Chê lên cho đỡ ngượng=]])

14) Jaejoong’s sister is sitting with the shippers

=> Chị gái của JaeJoong ngồi ở khu shippers(Chip: có khi noona ấy lại là 1 au nổi tiếng dấu mặt=]])

15) Fan-made videos with OT5/Cassiopeia/DB5K contents. ^O^

=> Fan-made videos với nội dung OT5/Cassiopeia/DB5K. ^O^

16) Oh I found the person who made the vid on Weibo. She’s a shipper.

=>Oh, tôi đã tìm được người làm vid trên Weibo. Cô ấy cũng là một shipper.

17) “The one and only YJ in this world ” banner

=>”Một và chỉ mình YJ trên thế giới này” banner
18) JJ: Why is my color green? MC: Do you like it? JJ: I might have said I liked green in the past. <- Green is YH’s favorite color

=> JJ: Vì sao màu xanh là màu của tôi? MC: Cậu thích nó chứ? JJ: Tôi đã có nói tôi thích màu xanh trước kia <- Màu xanh lá cây là màu YH ưa thích19) Another YJ banner in FM:

=> Một YJ banner khác trong FM


20) Jaejoong back at his hotel. He is holding a lightstick.

=> JaeJoong trở về khách sạn. Anh ấy cầm theo 1 lightstick.(Chip: nhớ đến phát dồ à Chê CHê=]])

21) we caught up with JJ!!! And shouted Yunho Jaejoong, Jae look at us and he waved!! Ahhhhh I’m going crazy

=> Chúng tôi đã bắt kịp với JJ!!! Và hét YUNHO JAEJOONG(Chip: người ta ko viết hoa nhưng tớ thích viết hoa), Jae nhìn chúng tôi và vẫy tay chào!!! AHHHH, TÔI ĐIÊN MẤT THÔI(Tớ cũng điên mất thôi)

22)
111210 JaeJoong Shanghai Fan Meeting –

JaeJoong: While acting you have to focus on your character, so I learnt to set aside some things for a while.

=> Trong khi diễn,bạn phải tập trung vào nhân vật bạn đóng, và tôi phải dành thời gian để học việc đó.

DouHua Fans:
Jung Yunho!
JaeJoong: *laughed out loud*

=> *Cười toe toét* (xin lỗi, tớ thích dịch thế này )

HuaFen:
Kim JaeJoong!


23) In the fan vid there was JJ’s quote about seeing the boys in 20 years time with our children. The MC repeated that line and a girl near the front of the stage shouted ‘TVXQ’ Jaejoong heard and mouthed/said ‘I know’ at her
=> Trong fan vid có một đoạn trích của JJ về những tràng trai trong 20 năm từ khi họ còn là đứa trẻ. MC đã nhắc lại và một cô gái đứng gần trước sân khấu thét lên”TVXQ” JaeJoong nghe được và sử dụng mấp máy môi/nói “Tôi biết mà”.

24) 111211 JJ left on the same car HoMin left on yesterday. He sat on the same seat YH sat on.
=> 111211 JJ rời khỏi chiếc xe mà Homin đi hôm qua. Anh ấy ngồi đúng chỗ YH đã ngồi.25) YJ fans shout YUNHO & JJ turn back to see the screen! There are many 윤재 light board! >< JJ point & smile!

=> YH fans thét lên YUNHO & JJ quay lại nhìn vào màn hình! Có rất rất nhiềuYJ light board>< JJ chỉ vào và cười!

26) Security asked if Jaejoong was meant to be ‘with the people who came on the 8th’ (Homin) he says he remembers the five being together ;~;

=> Người vệ sĩ đã nói JJ có ý ‘với những người đến vào mùng 8′(Homin) anh ấy nói anh ấy nhớ 5 người bên nhau.

27) A FULL FAN ACC
[via Leia]

=> Cái acc này ai hiểu thì đọc không hiểu thì sau thi học kì, có thời gian, tớ sẽ trans. Coi như là quà mừng tớ thi xong xD

28) JJ LOOKS AT YJ SIGNS

=> JJ nhìn vào YJ SIGNS29) YUNHO’S PIC AT JAE’S FM

=> Ảnh YUNHO Ở FM CỦA JAE


Source: @_dorfy + @
Ryuinnie + TonnamYJ + @boxintheshipp+ Heavenswine + 佑纸SAMA_陌上花开盼君归 + DST東嫂团BelongTVXQ + tudou + weibo

Share by: BOBOYUNJAE
V-trans by: YunChip

Share: Cherry Ken

DO NOT TAKE OUT


P.s: Ôi chết mất-.=

Advertisements

About ♥ Cáo 9 đuôi ♥

Kim Jaejoong - thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử - chính là chồng ta :"> Còn Jung Yunho - thiên hạ đệ nhất bá đạo công - chính là chồng của chồng ta :)) Đây là dạng gia đình 3 người kiểu mẫu đó a~ :))))))))

2 responses »

  1. Gauheo says:

    ôi, iu quá cơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s